25. výročí znovuobnovení SMČ

25. výročí znovuobnovení SMČ

Ve středu 7.1.2015 se v Akademickém klubu Faustova domu konal vzpomínkový večer k 25. výročí od znovuobnovení činnosti Spolku mediků českých.

Události se zúčastnilo mnoho významných osobností ze života Spolku a z organizací s ním spolupracujících po celá léta.

O události napsalo i iforum :http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15503.html
a 1.LF UK : http://www.lf1.cuni.cz/vzpominkovy-vecer-smc-k-25-vyroci

Děkujeme všem za podporu, budeme se na Vás těšit i v příštích letech.