ADIBESEDA O LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ

ADIBESEDA O LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ

Jménem spolku České asociace studentů adiktologie bychom vás rádi pozvali na Adibesedu s MUDr. Stanislavem Kudrlem, která se uskuteční 31.3.2016 od 17:00. Více informací najdete na uvedeném odkazu.
http://www.addictology.net/beseda-s-mudr-stanislavem-kudrlem/