Profesor David Sedmera v Křesle pro Fausta

Profesor David Sedmera v Křesle pro Fausta

Hostem děkana 1. LF UK prof. Aleksiho Šeda v tradičním Křesle pro Fausta tentokrát bude prof. MUDr. David Sedmera, DrSc. z Anatomického ústavu 1. LF UK.

Profesor Sedmera je absolventem 1. LF UK, který se řadu let postgraduálně vzdělával v Institutu fyziologie v Lausanne a v Ústavu buněčné biologie a anatomie lékařské fakulty v Jižní Karolíně. Jeho odborný zájem se soustředil především na vliv epigenetických faktorů na vývoj myokardu a zvláště na vývoj převodního systému srdečného. Za vědeckou práci v této oblasti se mu dostalo řady významných zahraničních ocenění. Vedle členstství v etablovaných odborných společnostech se věnuje výuce anatomie.

Setkání s panem profesorem Sedmerou se uskuteční dne 27.2. od 17 hodin v Akademickém klubu ve Faustově domě. Moderátorkou večera bude paní PhDr. Marie Retková.

Plakát