Setkání děkanů pražských lékařských fakult na 1. LF UK

Setkání děkanů pražských lékařských fakult na 1. LF UK
Drazí kolegové! Rádi bychom vás upozornili na nadcházející besedu z cyklu Křeslo pro Fausta, kde se v jednom křesle budou tísnit tři děkanové! Za cenu jedné návštěvy uvidíte 3 (slovy tři) děkany! A kdo přijde, najde na rozdíl od ostatních setkání toto setkání v kapli apolinářské porodnice. A to se vyplatí! A proto se přidávejte ihned a nezapomeňte - každý děkan je z jiné fakulty! 27.2.2013 od 16.00!
FB EVENT: 
https://www.facebook.com/events/152857031536880/ 
WEB fakulty: 
http://www.lf1.cuni.cz/setkani-dekanu-prazskych-lekarskych-fakult-na-1-lf-uk

38633 38634 38635

38632