Slavnostní otevření zrekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu a odhalení pamětní desky prof. MUDr. Otakara Srdínka

Slavnostní otevření zrekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu a odhalení pamětní desky prof. MUDr. Otakara Srdínka

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. si Vás dovoluje pozvat ke slavnostnímu otevření nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu a odhalení pamětní desky prof. MUDr. Otakara Srdínka, věhlasného vědce a politika, který se významně zasloužil o výstavbu Purkyňova ústavu na Albertově.38629

Slavnostní akce bude zahájena dne 19. února 2013 od 15.00 hodin ve vestibulu budovy Purkyňova ústavu, Albertov 4, Praha 2odhalením pamětní desky profesoru Otakaru Srdínkovi. Poté bude program pokračovat v krásných prostorách nově rekonstruované posluchárny Purkyňova ústavu. Pozvání přijal a slavnostní akce se zúčastní vnuk profesora Otakara Srdínka prof. Ing. Petr ZUNA, CSc. D.Eng.h.c. , proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Fakulty strojní ČVUT.38630
Profesor Otakar Srdínko se problematikou vybudování moderního ústavu pro svůj obor se zabýval od roku 1901, kdy pracoval ještě jako asistent v berlínském anatomicko-biologickém ústavu u slavného profesora O. Hertviga. Od té doby shromažďoval popisy a plány různých vysokoškolských ústavů více než 50 evropských univerzit, které navštívil. Již v roce 1917 – tedy ještě v době, kdy jsme byli součástí habsburské monarchie – poslal do Vídně podrobný návrh na vybudování histologicko-embryologického ústavu české lékařské fakulty v Praze. Věnoval velkou péči přístrojovému vybavení ústavu a z vlastních prostředků štědře dotoval mikroskopické vybavení ústavu.Možno bez nadsázky říci, že bez profesora Otakara Srdínka by nebyl Purkyňův ústav, respektive by nebyl takovým, jakým je.V citované řeči při slavnostním otevření ústavu řekl prof. Srdínko mj. „Sen můj, jehož nit jsem spřádal po čtvrt století, stal se skutkem. Pohádka, s kterou jsem srostl tak, že opravdu se mi o novém ústavu zdávalo ve snu již před válkou, stala se řízením osudu skutečností.“
Purkyňův ústav byl slavnostně otevřen 16. dubna 1926 a Česká univerzita získala krásnou účelovou budovu odpovídající nejmodernějším požadavkům dobové vědy a výuky. Zakladatelem ústavu byl pan profesor Otakar Srdínko, architektem A. Špalek, který projektoval i Hlavův patologicko-anatomický ústav. Slavnostní otevření ústavu se uskutečnilo za přítomnosti presidenta T. G. Masaryka a ostatních představitelů politického i vědeckého života. Největší posluchárna byla pojmenována po J. E. Purkyně. Celý ústav nese jeho jméno od roku 1937.Těšíme se na setkání s Vámi při této mimořádné akci, kterou 1. lékařská fakulta UK ukončila jednu dalších velkých rekonstrukcí v budovách, které spravuje.