Studentský Majáles

Studentský Majáles

Kromě desátého ročníku Pražského Majálesu se letos uskuteční i Studentský Majáles. Jde o projekt, jehož první ročník se v loňském roce (konkrétně 1. května) odehrál na půdě Univerzity Karlovy.

Iniciativa přišla od aktivních studentů a studentek několika pražských vysokých škol, kteří nebyli spokojeni se současnou podobou studentské oslavy Majáles a chtěli ji svým charakterem více přiblížit tradici studentských majálesů z let šedesátých.

Cílem akce je prezentovat autentickou studentskou kulturu. Jedná se o multižánrový studentský festival, na kterém vystupují studentské kapely, divadla, promítají se dokumentární filmy začínajících umělců, prezentují se studentské spolky (včetně SMČ) a jejich činnost, a v neposlední řadě se studující seznamují s fungováním akademické obce.

Hlavní majálesový program proběhne 1.května 2014 od 13:00 do 21:00 na historických dvorech pražského Karolina. Po konci venkovního programu budou na návštěvníky po celou noc čekat další kapely ve studentském klubu.