Volby do Akademického senátu UK

Volby do Akademického senátu UK

Každé 3 roky máme možnost zvolit své zástupce do "velkého" Akademického senátu Univerzita Karlova v Praze. Tři roky jsou pryč a nové volby jsou tady, najděte si chvilku mezi přednáškami a přijďte volit.

Každý student volí 2 zástupce z řad studentů.
Každý hlas se počítá!

Doba otevření volebních místností:
11. 11. 2014 10.00 – 18.00 hodin
12. 11. 2014 10.00 – 14.00 hodin

Volební místnosti:
1. Faustův dům - Karlovo nám. 40, Praha 2 – č. místnosti 15, 1. patro.
2. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, Praha 2, č. místnosti 3055, 2. patro.
3. Knihovna 1. LF UK - U Nemocnice 4, Praha 2, denní místnost.

Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život

V současnosti je Akademický senát složen ze 70 členů, 34 studentů (2 z každé fakulty), 34 pedagogů (2 z každé fakulty) a další 2 zástupci z ostatních pracovišť univerzity, kteří jsou voleni na tříleté funkční období. Volba do 1/3 senátu probíhá každý rok v listopadu na 1/3 fakult univerzity.

Volební právo mají všichni členové akademické obce.

Více informací k průběhu voleb
http://www.lf1.cuni.cz/volby-do-as-uk

Seznam kandidátů
http://www.lf1.cuni.cz/kandidatni-listina

Akademický senát UK
http://www.cuni.cz/UK-127.html

Více o AS UK
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademický_senát_Univerzity_Karlovy