O Spolku

Historie

Spolek mediků českých navazuje na tradici Spolku českých mediků založeného roku 1863 jako hrdá stavovská organizace studentů lékařské fakulty v Praze a později dalších lékařských fakult. Asi největšího rozkvětu dosáhl mezi světovými válkami, kdy hrál velkou úlohu nejen ve společenském životě studentů, ale pomáhal i s ubytováním, finanční podporou při studiu a nacházením pracovního uplatnění absolventů. Po desetiletích totalitního režimu byl Spolek obnoven v roce 1989 víceméně separátně na všech lékařských fakultách. V roce 1999 byl Spolek mediků českých zaregistrován u ministerstva vnitra jako nezisková organizace s platnými stanovami a vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy studentů lékařských fakult, de facto hlavně 1. LF UK.

Organizace

Členem Spolku mediků českých se může stát jakýkoliv student lékařské fakulty v ČR. Nejvyšším orgánem Spolku je shromáždění členů, které volí představenstvo, případně další kontrolní orgány.

Hlavní aktivity

V současné době je převážná část aktivit SMČ orientována na volný čas studentů. Studium medicíny by totiž nemělo být je o učení, ale i o poznávání lidí a společenském životě. Vycházíme z toho, že společenský život na fakultě je důležitý jak pro celkovou spokojenost studentů a příjemnou atmosféru, tak i k utváření osobního vztahu studentů ke své fakultě. Se Spolkem se naši studenti dostanou do kontaktu již na soustředění prvních ročníků v Dobronicích, kterého se členové SMČ již několik let účastní a kde mimo jiné mezi prváky distribuují studentskou příručku o studiu na fakultě a na vysoké škole vůbec.

V prostorách klubu SMČ (Faustův dům, 2. patro) poskytujeme našim členům zázemí ke studiu, ale i k trávení volného času během výuky. Nabízíme počítačovou učebnu s připojením na web, WiFi, knihovnu, studovnu, kopírku, tiskárnu; stolní fotbal, stolní hry a další. K zakoupení jsou zde také různé předměty s fakultním logem. V našich prostorách poskytujeme i zázemí pro IMFSA, se kterou také spolupracujeme

Na začátku akademického roku pořádáme Burzu učebnic, kde je možné prodat nebo zakoupit již použitou studijní literaturu, případně pak učebnice nové za zvýhodněné ceny přímo od jednotlivých nakladatelství.

Krom toho organizujeme hned několik společenských akcí pro studenty zejména naší fakulty, např.: Hvězdná pařba - oblíbená hudební party na kolejích Hvězda, kde se několikrát ročně mají možnost setkat studenti různých ročníků. Společně s IFMSA CZ LF1 pořádáme Smoke-Free party. Podílíme se také na pořádání Plesu mediků 1. LF UK. Již tradiční místo má pak mezi našemi aktivitami květnový Piknik konaný v parku psychiatrické kliniky. K těmto tradičním projektům v poslední době přibyla řada dalších, například (Ne)hvězdná pařba live, aneb minifestival studentských kapel. SMČ se také snaží zpříjemnit pobyt Erasmus studentům, kteří jsou na naší fakultě na výměných pobytech a má pro ně zřízenou Erasmus Students' Office, která zastřešuje fakultní Buddy Program a pořádá seznamovací Erasmus Party a celou řadu dalších akcí.

Každoročně pořádáme Mikulášskou nadílku pro děti hospitalizované ve Všeobecné fakultní nemocnici. A podílíme se na organizaci dětského dne 1. LF.

Zapojujeme se do dobročinných sbírek jako jsou Den proti rakovině či Mezinárodní den AIDS. Vespolupráci s transfúzním centrem VFN pořádáme pravidelně akci s názvem Kapka krve.

Pro studenty zprostředkováváme nabídky brigád (zejména nabídky ze zdravotnictví) a spolupracujeme i s dalšími studentskými sdruženími - fakultními (MedSoc, IFMSA CZ LF1) i mimofakultními (SUUK, Motolák).