O Spolku

Historie

Spolek mediků českých navazuje na tradici Spolku českých mediků založeného roku 1863 jako hrdá stavovská organizace studentů lékařské fakulty v Praze a později dalších lékařských fakult. Asi největšího rozkvětu dosáhl mezi světovými válkami, kdy hrál velkou úlohu nejen ve společenském životě studentů, ale pomáhal i s ubytováním, finanční podporou při studiu a nacházením pracovního uplatnění absolventů. Po desetiletích totalitního režimu byl Spolek obnoven v roce 1989 víceméně separátně na všech lékařských fakultách. V roce 1999 byl Spolek mediků českých zaregistrován u ministerstva vnitra jako nezisková organizace s platnými stanovami a vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy studentů lékařských fakult, de facto hlavně 1. LF UK.

Organizace

Členem Spolku mediků českých se může stát jakýkoliv student lékařské fakulty v ČR. Nejvyšším orgánem Spolku je shromáždění členů, které volí představenstvo, případně další kontrolní orgány.

Hlavní aktivity

V současné době je převážná část aktivit SMČ orientována na volný čas studentů. Studium medicíny by totiž nemělo být je o učení, ale i o poznávání lidí a společenském životě. Vycházíme z toho, že společenský život na fakultě je důležitý jak pro celkovou spokojenost studentů a příjemnou atmosféru, tak i k utváření osobního vztahu studentů ke své fakultě. Se Spolkem se naši studenti dostanou do kontaktu již na soustředění prvních ročníků v Dobronicích, kterého se členové SMČ již několik let účastní a kde mimo jiné mezi prváky distribuují studentskou příručku o studiu na fakultě a na vysoké škole vůbec.

V prostorách klubu SMČ (Faustův dům, 2. patro) poskytujeme našim členům zázemí ke studiu, ale i k trávení volného času během výuky. Nabízíme počítačovou učebnu s připojením na web, WiFi, knihovnu, studovnu, kopírku, tiskárnu; stolní fotbal, stolní hry a další. K zakoupení jsou zde také různé předměty s fakultním logem. V našich prostorách poskytujeme i zázemí pro IMFSA, se kterou také spolupracujeme.

Krom toho organizujeme hned několik společenských akcí pro studenty zejména naší fakulty. Magická pařba, oblíbená party v El Mágico, kde se několikrát ročně mají možnost setkat studenti různých ročníků. V prosinci nesmí chybět Party 6+1, na které se loučíme s budoucími absolventy a zároveň vítáme nově přijaté studenty, kteří jsou femurem symbolicky pasováni do stavu medického naším panem děkanem. Podílíme se také na pořádání Plesu mediků 1. LF UK. Již tradiční místo má pak mezi našemi aktivitami květnový Piknik konaný v parku psychiatrické kliniky. K těmto tradičním projektům v poslední době přibyla řada dalších, například Medický Bowling, Badmintonový turnaj či Pub Quiz.

Každoročně pořádáme Mikulášskou nadílku pro děti hospitalizované ve Všeobecné fakultní nemocnici. A podílíme se na organizaci dětského dne 1. LF.

Pro studenty zprostředkováváme nabídky brigád (zejména nabídky ze zdravotnictví) a spolupracujeme i s dalšími studentskými sdruženími - fakultními (MedSoc, IFMSA CZ LF1) i mimofakultními (SUUK, Motolák).