O spolku


Spolek mediků českých navazuje na tradici Spolku českých mediků založeného roku 1863 jako hrdá stavovská organizace studentů lékařské fakulty v Praze a později dalších lékařských fakult. Asi největšího rozkvětu dosáhl mezi světovými válkami, kdy hrál velkou úlohu nejen ve společenském životě studentů, ale pomáhal i s ubytováním, finanční podporou při studiu a nacházením pracovního uplatnění absolventů. Po desetiletích totalitního režimu byl Spolek obnoven v roce 1989 víceméně separátně na všech lékařských fakultách. V roce 1999 byl Spolek mediků českých zaregistrován u ministerstva vnitra jako nezisková organizace s platnými stanovami a vnitřní strukturou, která zastupuje zájmy studentů lékařských fakult, de facto hlavně 1. LF UK.

V současné době je převážná část aktivit SMČ orientována na volný čas studentů. Studium medicíny by totiž nemělo být jen o učení, ale i o poznávání lidí a společenském životě. Vycházíme z toho, že společenský život na fakultě je důležitý jak pro celkovou spokojenost studentů a příjemnou atmosféru, tak i k utváření osobního vztahu studentů ke své fakultě. Toho se snažíme dosáhnout také úzkou spoluprací s fakultou a ostatními fakultními spolky. Se Spolkem se naši studenti dostanou do kontaktu již na soustředění prvních ročníků v Dobronicích, kterého se členové SMČ již několik let účastní a kde mimo jiné mezi prváky distribuují studentskou příručku o studiu na fakultě a na vysoké škole vůbec.

V prostorách klubu SMČ (Faustův dům, 2. patro) poskytujeme našim členům zázemí ke studiu, ale i k trávení volného času během výuky. Nabízíme počítačovou učebnu s připojením na web, WiFi, knihovnu, studovnu, kopírku, tiskárnu; stolní fotbal, stolní hry, kávu, čaj a další. K zakoupení jsou zde také různé předměty s fakultním či Spolkovým logem.